Detail [›]
-
 

Na úvod

"Medovina je prastarým opojným nápojem bohů a lidí, dárcem vědomostí a poezie, lékem na rány a původcem nesmrtelnosti."
 Robert Gayre 1948

Co Vám můžeme nabídnout?


Vítejte na stránkách zaměřených na medovinu (medové víno), med a tak trochu i včelaření.·Jejich cílem je ukázat rozmanitost nápojů, jejichž základem je med a nabídnout Vám možnost zakoupení· našich domácích včelařských výrobků. Škála medových nápojů se zdaleka neomezuje jenom na sladkou medovinu ochucenou bylinkami, kterou· můžete občas koupit na tržišti. Vždyť medovina byla předchůdcem vína i piva a v·jistém smyslu tak v·minulosti plnívala úlohu obou těchto nápojů. V kapitole „O medovém vínu“se můžete dozvědět řadu informací o·tomto nedoceněném nápoji a to především z pohledu konzumenta, pijáka.
Další kapitola „Hobby výroba“je určena těm, kteří si chtějí doma vyrobit vlastní medovinu.Oproti tomu „Profi výroba“ je pro ty, kteří již nějaké zkušenosti s výrobou medoviny mají a chtěli by si prohloubit vědomosti týkající se technologie výroby a vlastností výsledného produktu. Smyslem této kapitoly bude zahájit diskuzi nad otázkami, se kterými se musí zákonitě setkat každý, kdo se touto problematikou začne vážněji zabývat.

Jak to děláme?


Naší zásadou je, že medovinu vyrábíme převážně z vlastního medu. Med považujeme za velice cennou potravinu, jejíž konkrétní kvalita závisí na spoustě vnějších okolností. Vlastnosti medu totiž věrně kopírují dění v přírodě a tak je prakticky vyloučené, že najdeme dva medy, které by byly zcela identické. Naší snahou je pak tuto různorodost a odlišnost přenést i do chuti a vůně medoviny.Díky vlastnímu včelaření máme dobrý přehled o  jednotlivých šaržích našeho medu. Značíme si datum, kdy a kde byl med vytáčen, jaké má základní chuťové charakteristiky, a další údaje podložené rozborem. Následně med skladujeme  odděleně v malých šaržích a uchováváme jej zásadně v chladírně, aby si své cenné vlastnosti udržel po co nejdelší dobu.Je samozřejmé, že se při následné výrobě medoviny snažíme přenést různorodost takto získaných medů i do její chuti a vůně. Jak se nám to daří můžete posoudit sami. V sekci "Naše včely"  se dozvíte něco málo o našem včelaření.

Na co nesmíme zapomenout?


Pokud dostanete chuť na našie medová vína, nebo medovinu  můžete využít náš e-shop a my Vám objednané zboží rádi zašleme. V neposlední řadě se můžete v diskusní sekci podělit s ostatními o své vlastní zkušenosti  a případně se zeptat na to, co Vám není jasné. Přejeme Vám, hezký a smysluplný čas strávený nad těmito stránkami.