Detail [›]
-
 

Stanoviště I

Detail [›]
-

Katastr obce Pasečnice. Nadmořská výška 512 m. Navazuje zde na sebe Přírodní park Český les a Přírodní park Zelenov. Jedná se o oblast, kde mají včely na výběr mezi kulturními rostlinami i přirozenou vegetací. Menší část zemědělské půdy je intenzivně obdělávaná, větší část pak tvoří podhorské louky. Smrkové lesy doplňují olšiny, remízy a rozptýlená zeleň. Dále se zde včely setkávají s ovocnými stromy, řadou lip, akátů, javorů atp. O čistotě prostředí vypovídá výskyt raka kamenáče v říčce Zubřině, která z této oblasti odvádí vodu do kaskády zelenovských rybníků.