Detail [›]
-
 

Stanoviště II

Detail [›]
-

Katastr obce Dolní Folmava. Úly jsou umístěny v CHKO Český les a to v nadmořské výšce 520m. V doletové vzdálenosti včel je pouze přírodní pastva. Převládají zde smíšené porosty s převahou smrku obecného a květnaté bučiny. V této oblasti se dnes nenachází žádné lidské obydlí. To je důsledek jejího vysídlení po druhé světové válce. Louky jsou sečeny jednou až dvakrát ročně a to ne z komerčních důvodů, ale pro zachování jejich charakteru. Včely zde tedy mají velice různorodé a bohaté zdroje snůšky v té nejčistší možné přírodní podobě. To se samozřejmě velice příznivě projevuje na kvalitě získaného medu.