Detail [›]
-
 

Včelařské vybavení

Včelaříme v nástavkových úlech o rámkové míře 39x24 cm. Úly jsou povrchově chráněny nátěrem lněného oleje. Dna máme s vysokým podmetem, zasítovaná. Úly stojí volně na paletách, nebo trámcích. Snažíme se o takové jejich rozestavení, aby docházelo k co nejmenšímu zalétávání včel.

Medomet máme s elektrickým pohonem, zvratný na 6 rámků. 

Důležitou součástí našeho vybavení je chladicí box. Ten využíváme na skladování souší a hlavně medu. Je známou skutečností, že kvalita medu se mění významně rychleji při vyšších teplotách. Proto se náš med snažíme po vytočení z plástu co nejrychleji zachladit. Tak máme jistotu, že se jeho kvalita nebude po řadu let měnit.